Τι κάνουμε


Trans all Space Courier  Εισπράξεις

Εισπράτουμε τιμολόγια, ασφάλιστρα κ.α., με απόδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

      

Trans all Space Courier  Διανομές

δωροδιανομές, διανομές διαφημιστικών εντύπων, προσκλήσεων, μαζικές αποστολές  μη υψηλής προτεραιότητας & με προνομιακές χρεώσεις.

  
     

Trans all Space Courier   Παραδόσεις

διακίνηση ευπαθών ειδών όπως τιμαλφή, φαρμακευτικά προϊόντα, υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, μουσικά είδη κ.α.

Trans all Space Courier  Αποστολές

διακίνηση αποστολών επί αντικαταβολή και με την πιο άμεση απόδοση της αγοράς

παραδόσεις αποστολών σε δημόσιες υπηρεσίες και φορείς με αρ. πρωτοκόλλου.